Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2024

Geldend van 21-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2024
Citeertitel Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst West-Holland 2024
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
  2. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaatbesluit van de Omgevingsdienst West Holland van 30 november 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

06-02-2024

prb-2024-2194

Onbekend.