Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 februari 2024 (PZH-2024-847905026, DOS-2024-0000936) tot aanwijzing van de toezichthouders van de Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet

Geldend van 21-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 februari 2024 (PZH-2024-847905026, DOS-2024-0000936) tot aanwijzing van de toezichthouders van de Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake de Omgevingswet
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 18.6 van de Omgevingswet
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  4. Verordening nautisch beheer Zuid-Holland 2022
  5. Omgevingsverordening provincie Utrecht
  6. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer en Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Utrecht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2024 nieuwe regeling

06-02-2024

prb-2024-2162

PZH-2024-847905026