Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Maashorst 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-559219

78555-2023