Beleidsregels Giften en Schadevergoedingen Participatiewet gemeente Maashorst 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Giften en Schadevergoedingen Participatiewet gemeente Maashorst 2022
Citeertitel Beleidsregels Giften gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17 van de Participatiewet
  2. artikel 31 van de Participatiewet
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-559149

78555-2023