Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Maashorst 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 100 van de Wet op de expertisecentra

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Landerd 2016. Deze regeling vervangt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 indexjaar 2021 Uden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-559219

78555-2023