Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf

Geldend van 17-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Interventieteam Maas & Leijgraaf van 13 september 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

01-02-2024

gmb-2024-64213

Onbekend.