Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023

Geldend van 13-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden Gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Fysieke Leefomgeving

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-59212

90629-2023