Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul

Geldend van 11-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2023 Nieuwe publicatie

11-12-2023

gmb-2024-53260

Onbekend.