Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18.20 van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe publicatie

23-02-2023

gmb-2024-53228

Onbekend.