Verordening bedrijveninvesteringszone Haagdijken-Tolbrugstraat 2024-2028

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Breda
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Haagdijken-Tolbrugstraat 2024-2028
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Haagdijken - Tolbrugstraat 2024-2028
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat burgemeester en wethouders bekendgemaakt hebben dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2025 aanhangig

21-12-2023

gmb-2024-41403

Onbekend.