Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht–Heuvelland 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht–Heuvelland 2023
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-07-2023 Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023

11-12-2023

gmb-2024-40264

Onbekend.