Beleidsregel ter regulering van commerciële feestavonden in sporthallen in Westland

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel commerciële feestavonden in sporthallen in Westland

De burgemeester van Westland;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007;

overwegende:

dat het aantal commerciële feestavonden in sporthallen de afgelopen jaren is toegenomen;

dat de sporthallen echter niet geschikt zijn voor dergelijke activiteiten, aangezien de activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan en de gebouwen niet zijn ingericht voor dergelijke activiteiten;

dat de Westlandse horeca bovendien heeft aangegeven dat zij van mening is dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door het toegenomen aantal commerciële feestavonden in sporthallen;

dat het derhalve wenselijk is om het aantal commerciële feestavonden in sporthallen te reguleren;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel;

Beleidsregel ter regulering van commerciële feestavonden in sporthallen in Westland

Artikel 1 definitie commerciële feestavond

Een activiteit is een commerciële feestavond, indien:

 • het hoofddoel van de activiteit het bieden van muzikaal vertier aan bezoekers is;

 • er op enige wijze versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;

 • toegang wordt verschaft middels kaartverkoop;

 • er alcohol wordt geschonken.

Artikel 2 regulering commerciële feestavonden in sporthallen

 • 1.

  Per sporthal wordt een maximum aantal commerciële feestavonden toegestaan met de volgende uitgangspunten:

  • a.

   maximaal drie commerciële feestavonden per kalenderjaar;

  • b.

   in Wateringen en De Lier dit aantal toegestane commerciële feestavonden te verhogen op grond van oude rechten;

  • c.

   jaarwisselingsfeesten in sporthallen buiten het maximale aantal commerciële feestavonden toe te staan, gelet op het belang van de openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling;

  • d.

   het totale aantal commerciële feestavonden in sporthallen in de gemeente Westland niet toe te laten nemen;

  • e.

   geen commerciële feestavonden toe te staan in sporthallen die in het verleden niet of nauwelijks gebruikt zijn voor dergelijke evenementen;

  • f.

   een overgangsregeling van drie jaar toe te passen voor de Westlandiahal in Naaldwijk.

 • 2.

  Het aantal commerciële feestavonden in sporthallen is in Westland per sporthal als volgt gemaximaliseerd:

2010

2011

2012

Velo Wateringen

6

6

6

Vreeloo De Lier

6

6

6

Westlandiahal Naaldwijk

8

6

4

Sporthal De Pijl Naaldwijk

0

0

0

De Wielepet Monster

4

4

4

Westlandhal 's-Gravenzande

0

0

0

Van der Valk Poeldijk

0

0

0

Sosefhal Honselersdijk

4

4

4

Sportcentrum Maasdijk

1

1

1

TOTAAL

29

27

25

 • 3.

  Commerciële feestavonden en evenementen vermeld op de evenementenkalender hebben voorrang op evenementen welke niet zijn vermeld op de evenementenkalender;

 • 4.

  Een vergunning voor het organiseren van een commerciële feestavond in een sporthal kan vanaf de maand oktober, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden aangevraagd.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel commerciële feestavonden in sporthallen in Westland.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester,
Naaldwijk, 12 oktober 2009.
Dit beleid is in werking getreden op 1 januari 2010