Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel

Geldend van 07-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Meppel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel
Citeertitel Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 150 van de Gemeentewet
 4. artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 5. Participatiewet
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 7. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 8. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. Jeugdwet
 10. Wet kinderopvang
 11. Wet inburgering 2021
 12. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 13. Wet op de expertisecentra
 14. Wet op het primair onderwijs
 15. Wet voortgezet onderwijs 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2024 01-01-2024 paragraaf 4.1

25-01-2024

gmb-2024-95401

1835909
20-01-2024 01-01-2024 07-03-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2024-23866

1824562