Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Maashorst

Geldend van 06-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Maashorst
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 13b van de Opiumwet
  2. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de de ‘Beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet gemeente Uden juli 2017’ en de ‘Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Landerd oktober 2017’.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2023

gmb-2024-16784

Onbekend.