Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Maashorst

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  5. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels schulddienstverlening Uden en het Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-7478

Onbekend.