Regeling vervallen per 31-12-2022

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen

Geldend van 01-01-2004 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
Citeertitel Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiële verordening Bijsterhuizen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 212 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004 31-12-2022 nieuwe regeling

21-06-2006

Gemeenteblad 2006/085

Besluit Algemeen Bestuur d.d. 21 juni 2006