Beleidsregels aanpak woonoverlast Maashorst

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels aanpak woonoverlast Maashorst
Citeertitel Beleidsregels aanpak woonoverlast Maashorst
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151d van de Gemeentewet
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 2:79 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-567386

Onbekend.