Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-566624

Onbekend.