Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023
Citeertitel Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Aanwijsgebieden parkeren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. Verordening parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2023
  3. Parkeerverordening voor de gemeente Maashorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-565928

60051-2023