Uitvoeringsregels aanwijzing parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2023

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels aanwijzing parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2023

Het College van burgemeester en wethouders;

Gelet op:

 • artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Maashorst en artikel 2 van de Parkeerverordening voor de gemeente Maashorst.

Besluit

 • 1.

  De volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1

 • a) Parkeerapparatuurplaatsen in de zin van artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 2 van de verordening Parkeerbelastingen van de gemeente Maashorst aan te wijzen:

 • Uden centrum noord

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Kerkstraat, gedeelte ter hoogte van de St. Janstraat/Pastoor Spieringstraat tot aan de kruising met de Helenastraat;

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte ter hoogte van de Kerkstraat tot aan de Birgittinessenstraat;

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte vanaf de kruising met de Birgittinessenstraat tot aan de kruising Helenastraat-Veghelsedijk;

  • Parkeerterrein St. Jansplein;

  • De parkeerplaatsen middenberm Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Promenade;

  • Parkeerterrein Galerij;

  • De parkeerplaatsen in de parkeergarage Brabantplein voor wat betreft het gedeelte dat bij de gemeente Uden in beheer is;

  • De parkeerplaatsen Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Bioscoop;

  • Parkeerterrein Burgemeester Buskensstraat;

  • Parkeerterrein Mondriaanplein;

  • Parkeerterrein Neringstraat Oost;

  • De parkeerplaatsen aan de westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels;

  • De parkeerplaatsen aan de Odiliastraat tussen Pastoor Spieringsstraat en Aloysiusstraat;

  • Parkeergarage Promenade;

 • Uden centrum zuid

  • Parkeerterrein Markt;

  • Parkeerterrein St. Jansplein;

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Oranjestraat;

  • Parkeerterrein Oranjeplein;

  • De parkeerplaatsen aan de Margrietstraat;

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Julianastraat;

  • Parkeerterrein Nieuwe Markt (west) gelegen tussen de wooncomplexen en voor zover in beheer bij de gemeente Uden;

  • Parkeerterrein Nieuwe Markt;

 • b) Deze plaatsen worden ter plaatse gemarkeerd met de gebruikelijke borden (BW111)

Artikel 2

 • a. De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 Verordening parkeerbelastingen gemeente Maashorst mag worden geparkeerd op de plaatsen genoemd in artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit vast te stellen op de volgende tijden:

  • Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur;

  • Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur;

  • Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur;

  • Koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur;

  • Extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur.

 • b. Bovenstaande tijden gelden niet op de volgende algemeen erkende feestdagen; Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Artikel 3

 • a. De parkeerduur op de bovengenoemde plaatsen en tijdstippen is onbeperkt, met uitzondering van de locatie parkeerplaatsen westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

 • b. De maximale parkeerduur voor de parkeerplaatsen westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels bedraagt maximaal 2 uur.

Artikel 4

 • a. Als vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1 sub a. van de Parkeerverordening worden aangewezen de hierna genoemde weggedeelten:

 • Uden zone schil noord

  • Professor Pulserstraat vanaf huisnummer 35 tot aan het fietspad welk leidt naar de Kastanjeweg.

  • De Rooijsestraat;

  • Helenastraat vanaf de kruising Rooijsestraat tot het Lievevrouweplein.

 • Uden zone schil zuid

  • Irenestraat;

  • Christinastraat;

  • Parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Wilhelminastraat, Beatrixhof en Willem-Alexanderhof tot aan de Kazernestraat;

  • Parkeerplaatsen aan de noord-oostzijde van de Wilhelminastraat vanaf huisnummer 100 tot aan de rotonde met de Julianastraat (Wilhelminastraat huisnummer 132);

  • Parkeerplaatsen aan de zuid-oostzijde van de Wilhelminastraat voor het complex ‘Zoggelpoort’;

  • Het hofje (parkeerplaatsen) Julianastraat achter de woningen Julianastraat huisnummers 13-17a;

  • Binnenparkeerterrein Biggenstraat ter hoogte van huisnummers 80-158 en 2-78;

  • De parkeerplaatsen op de Botermarkt ter hoogte van de huisnummers 13-57;

  • Burgemeester Thijssenstraat vanaf de Prior van Milstraat tot de bocht na Burgemeester Thijssenstraat nr. 23;

  • Binnenparkeerterrein Kazernestraat 19-109;

  • Het parkeerterrein binnenplein en voorzijde van het appartementencomplex Veilingstraat 18-82;

  • Veghelsedijk ter hoogte van de huisnummers 32-38.

 • Uden zone Drossaard

  • Rentmeestershoef ter hoogte van huisnummers 102-124.

 • b. Belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1 sub a. van de Parkeerverordening gemeente Maashorst worden aangewezen de hierna genoemde weggedeelten

  • 8 parkeerplekken ter hoogte van Markt 145 Uden ten behoeve van de elektrische deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg.

Artikel 5

 • a. Als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur

  • Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur;

  • Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur;

  • Extra koopavonden en betaalde koopzondagen

 • b. Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen binnenparkeerterrein Kazernestraat 19-109 alsmede het binnenparkeerterrein en voorzijde Veilingstraat 18-82 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • c. Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen Burgemeester Thijssenstraat vanaf de Prior van Milstraat tot de bocht na Burgemeester Thijssenstraat nr. 23 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • d. Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen Veghelsedijk 32-38 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • e. Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen Rooijsestraat en de Helenastraat vanaf de kruising met de Rooijsestraat tot het Lievevrouweplein tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • f. Voor belanghebbendenplaatsen Elektrische Deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg is het parkeren uitsluitend aan elektrische deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg toegestaan maandag t/m zondag.

Artikel 6

Door vergunninghouders bewoners en bedrijven in het centrum te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen:

 • Centrum Noord

  • Parkeerterrein St. Jansplein;

  • Parkeerterrein Galerij;

  • De parkeerplaatsen middenberm Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Promenade

  • Parkeerterrein Burgemeester Buskensstraat;

  • Parkeerterrein Neringstraat Oost;

  • Kerkstraat, gedeelte van de kruising met de St. Annastraat tot aan de kruising met de Helenastraat;

  • Het Petrushof;

  • De parkeerplaatsen in de parkeergarage Brabantplein voor wat betreft het gedeelte dat bij de gemeente Maashorst in beheer is.

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte vanaf de kruising met de Birgittinessenstraat tot aan de kruising Helenastraat-Veghelsedijk;

 • Centrum Zuid

  • Parkeerterrein St. Jansplein;

  • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Oranjestraat;

  • De parkeerplaatsen aan de Margrietstraat en het Oranjeplein;

  • De parkeerplaatsen aan de Julianastraat;

  • Parkeerterrein Nieuwe Markt;

  • Het parkeerterrein Nieuwe Markt (west) gelegen tussen de wooncomplexen en voor zover in beheer bij de gemeente Maashorst;

Zoals aangegeven op tekening V23-0817 (bijlage I bij dit besluit).

Artikel 7

 • a. Als vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1 sub a. van de Parkeerverordening worden aangewezen de hierna genoemde weggedeelten:

  Reek

  • De aangewezen 20-tal parkeerplaatsen in Nieuw Heijtmorgen.

 • Schaijk

  • De aangewezen 15-tal parkeerplaatsen in de Netjeshof.

 • b. de in dit artikel genoemde parkeerplaatsen bevatten geen venstertijden.

 • c. de in dit artikel genoemde parkeerplaatsen en bijbehorende vergunningen kennen een andere structuur, tarifering en voorwaarden dan de parkeerplaatsen en vergunningen in Uden. Deze onderdelen worden op een later moment bekeken.

Artikel 8

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen gemeente Uden van november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking;

Ondertekening

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

de burgemeester,

Bijlage I Tekening Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen gemeente Maashorst

afbeelding binnen de regeling