Tarievenregeling afvalinzameling

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Tarievenregeling afvalinzameling

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat burgemeester en wethouders nadere regels kan stellen;

gelet op artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Maashorst;

b e s l u i t

vast te stellen de Tarievenregeling afvalinzameling.

Artikel 1 Tarieven huishoudens

 • a)

  een tweede 140 liter restafvalcontainer bij de laagbouw in Maashorst-zuid en huishoudens van 6 of meer personen [per jaar]

€ 57,19

 • b)

  104 extra aanbiedingen bij de hoogbouw op ondergrondse restafvalcontainer bij huishoudens van 6 of meer personen [per jaar]

€ 57,19

 • c)

  Een tweede 240 liter restafvalcontainer bij de laagbouw in Maashorst-noord [per jaar]

€ 103,08

 • d)

  medische indicatie [per jaar]

  • -

   bij laagbouw een tweede restafvalcontainer 140 liter;

  • -

   bij appartementen 208 aanbiedingen per jaar op ondergrondse container bij met medische indicatie

Gratis

 • e)

  Een tweede gft+e container 240 liter [per jaar]

€ 228,18

 • f)

  Een tweede gft+e container 140 liter [per jaar]

€ 227,55

 • g)

  Een tweede gft+e container 25 liter [per jaar]

€ 55,17

 • h)

  het vervangen van een kapotte container en geen schuldvraag

  (restafval, gft+e, papier)

gratis

 • i)

  Het op afroep ophalen van grofvuil [per Maashorst-bigbag]

€ 89,77

 • j)

  Het omwisselen van formaat papier- of gft+e container [per omwisseling]

  • -

   Tot 6 maanden na inschrijving op adres, eenmalig

  • -

   6 maanden of later na inschrijving

gratis

€ 31,19

 • k)

  Een nieuwe toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainer bij schuldvraag [per stuk]

€ 28,84

 • l)

  Een nieuwe container bij schuldvraag* [per stuk]:

240 liter container

€ 55,35

140 liter container

€ 48,97

120 liter container

€ 47,58

25 liter gft+e keukenemmer

€ 32,46

10 liter gft+e keukenemmer

€ 28,34

 • m)

  PBD- en luierzakken, kroonring inclusief monteren

Gratis

*Schade door eigen toedoen of slecht beheer.

Artikel 2 Tarieven bedrijven

 • a.

  Een restafvalcontainer 140 liter, maximaal 1

  [per container en per kalenderjaar]

€ 65,04

 • b.

  Een gft+e container 240 liter, maximaal 1

  [per container en per kalenderjaar]

€ 236,04

 • c.

  Een GFT+E container 240 liter tegen 75% korting voor scholen in het kader van afvalscheidingseducatie [per container en per kalenderjaar]

€ 59,01

 • d.

  Restafval aanbieden in ondergrondse restafvalcontainers, 104 zakken (30 liter) [per jaar]

€ 132,10

 • e.

  Extra aanbiedingen restafval in de ondergrondse restafvalcontainer, max 104 aanbiedingen per jaar [per 30 liter zak]

€ 1,27

 • f.

  Een toegangspas voor de ondergrondse container bij schuldvraag* [per stuk]

€ 28,84

 • g.

  Een nieuwe container bij schuldvraaa, [per stuk]

Zie huishoudens

 • h.

  Gebruik van een luiercontainer door scholen of kinderopvang

  (voorwaarden zijn plaatsen van een luiercontainer op terrein, inwoners mogen ook gebruik maken van deze container)

gratis

*Schade door eigen toedoen of slecht beheer.

Artikel 3 Tarieven milieustraat

Asbest of asbestlijkend (tot 2 m2), drukhouders, elektr(on)ische apparatuur, frituurvet, glas, harde kunststoffen, KCA, luiers/incontinentiemateriaal, metalen, papier en karton, PBD, personenwagenbanden zonder velg (maximaal 4 stuks), textiel, tuinafval, vlakglas, EPS

Gratis

per ¼ m3

Dakleer, gips, gasbeton, sloophout, tapijtresten, asbest(lijkend) (tot maximaal 35 m2)

€ 2,50

Schone grond, geïmpregneerd hout, puin, restafval

€ 5,00

Per stuk

1-persoonsmatras

2-persoonsmatras

autoband met velg

banden groter dan personenwagenbanden

€ 2,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 75,00

Artikel 4 BTW

De in artikel 1 genoemde tarieven zijn exclusief de eventuele verschuldigde BTW.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Tarievenregeling afvalinzameling’ en treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Bij de inwerkingtreding van deze regeling wordt de volgende regelingen ingetrokken:

 • a.

  Tarievenregeling afvalinzameling gemeente Uden, vastgesteld 17 oktober 2020.

 • b.

  Tarievenregeling afvalcontainers 2019, gemeente Landerd

Ondertekening

Uden, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)