Verordening winkeltijden Heemstede 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening winkeltijden Heemstede 2024
Citeertitel Verordening winkeltijden Heemstede 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Heemstede 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-560682

1218531