Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 december 2023 met besluitnummer PZH-2023-844378172 tot vaststelling van de lijst met gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies van gedeputeerde staten nodig is

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 december 2023 met besluitnummer PZH-2023-844378172 tot vaststelling van de lijst met gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor advies van gedeputeerde staten nodig is
Citeertitel Lijst met gevallen waarvoor advies van gedeputeerde staten nodig is voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

prb-2023-15678

PZH-2023-844378172