Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 Valkenburg aan de Geul
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Oud papier en karton Nadere omschrijving afzonderlijk afvalcategoriën Gemeentelijke restzak Locaties inzamelvoorzieningen buurtniveau Afwijkende aanbiedlocaties Toegangs- en acceptatieregels milieuparken Voorwaarden ophalen vuil

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Vervaning

28-11-2023

gmb-2023-557528

Onbekend.