Verordening op de heffing en de invordering van leges Ooststellingwerf 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Ooststellingwerf 2024
Citeertitel Legesverordening Ooststellingwerf 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Ooststellingwerf 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-554984

Onbekend.