Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Uden (2018), Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018, Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Landerd, Eerste wijzing Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Uden (2015) en de Beleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen (Uden, 2006).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-554520

65892-2023