Verordening afvoer hemelwater gemeente Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening afvoer hemelwater gemeente Valkenburg aan de Geul 2023
Citeertitel Verordening afvoer hemelwater gemeente Valkenburg aan de Geul 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.32a van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 Nieuwe regeling

11-12-2023

gmb-2023-550293

Onbekend.