Ondermandaatbesluit ODH 2024 provincie

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Ondermandaatbesluit ODH 2024 provincie
Citeertitel Ondermandaatbesluit ODH 2024 provincie
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden
  3. Treasurystatuut Omgevingsdienst Haaglanden
  4. Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden
  5. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur omgevingsdienst Haaglanden
  6. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

prb-2023-15266

Onbekend.