Regeling vervalt per 01-01-2028

Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2024-2027

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Geldrop-Mierlo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2024-2027
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2024-2027
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo c.a. 2020-2023. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2028.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2028 nieuwe regeling

11-12-2023

gmb-2023-544949

Onbekend.