Alcohol- en horecasanctiebeleid gemeente Maashorst

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Alcohol- en horecasanctiebeleid gemeente Maashorst
Citeertitel Alcohol- en horecasanctiebeleid gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-544079

Onbekend.