Uitvoeringsregel voor kleinschalige zonne-energie installaties, windwokkels en kleinschalige windturbines

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregel voor kleinschalige zonne-energie installaties, windwokkels en kleinschalige windturbines
Citeertitel Uitvoeringsregel kleinschalige initiatieven zonne-energie installaties, windwok- kels en kleinschalige windturbines
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-543853

80545-2023