Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-231832.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Gewijzigde regeling

12-12-2023

gmb-2023-540834

Onbekend.