Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven

Het College van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

voor 2024 de volgende subsidieplafonds en verdeelmaatstaven vast te stellen:

Regeling/Subsidie

Subsidieplafond

in euro’s

Evenementenfonds

34.822

 

Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024

28.423

 

Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024

37.500

 

Subsidieregeling Centrumpromotie 2024

163.800

 

Subsidieregeling centrummanagement 2023

187.596

 

Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024

150.000

 

Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen Maashorst 2024

28.244

 

Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023

Schaijk 7.168

Reek 1.722

Zeeland 6.585

Volkel 3.360

Odiliapeel 2.008

 

Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024

62.532

 

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten gemeente Maashorst 2023

 

- onderhoud gebouwde monumenten

16.822

- onderhoud groenmonumenten

23.057

 

Landschapsbeheer

590

 

Slachtofferhulp

18.859

 

Overige, specifiek benoemde subsidies in de Programmabegroting 2024

Begrote bedrag

Verdeelmaatstaven

Subsidieregeling Centrumpromotie 2024:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Subsidieregeling centrummanagement 2023:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Subsidieregeling Hybride leer- en werkomgeving gemeente Maashorst 2024:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Subsidieregeling parkmanagement bedrijventerreinen Maashorst 2024:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Subsidieregeling sfeeraankleding centrumgebieden Schaijk, Reek, Zeeland, Volkel en Odiliapeel gemeente Maashorst 2023:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Subsidieregeling startende ondernemers gemeente Maashorst 2024:

subsidie wordt verstrekt overeenkomst artikel 7 van de regeling;

Overige subsidieregelingen:

subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Ondertekening

Maashorst, 12 december 2023

de secretaris

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)