Waterschapsverordening Hollandse Delta

Geldend van 24-07-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit houdende wijziging Waterschapsverordening Hollandse Delta
Citeertitel Besluit houdende wijziging Waterschapsverordening Hollandse Delta
Vastgesteld door Algemeen bestuur
Onderwerp Milieu, Algemeen
Eigen onderwerp Waterbeheer, Water, Natuur en milieu
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.5 van de Omgevingswet

  2. artikel 22.14, eerste lid van de Omgevingswet

  3. artikel 7.3 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

  4. artikel 7.20 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

  5. artikel 7.25 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2024   wijziging

10-07-2024

Waterschapsblad 2024,15824

Onbekend
24-07-2024   25-07-2024 wijziging

10-07-2024

Waterschapsblad 2024,15622

Onbekend
07-06-2024   24-07-2024 wijziging

07-12-2022

Waterschapsblad 2024,10945

Onbekend
02-01-2024   07-06-2024 wijziging

07-12-2022

Waterschapsblad 2023,15827

Onbekend