Havengeldenverordening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Havengeldenverordening 2024
Citeertitel Havengeldenverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 237, vijfde lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 238, tweede lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Havengeldenverordening 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

04-12-2023

gmb-2023-525492

Onbekend.