Beleidsregels Re-integratie Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023

Geldend van 09-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Re-integratie Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023
Citeertitel Beleidsregels Re-integratie Participatiewet Maashorst 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Participatiewet
 2. artikel 7 van de Participatiewet
 3. artikel 8a van de Participatiewet
 4. artikel 10 van de Participatiewet
 5. artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 7. artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 8. artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 9. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 10. artikel 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 11. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 14. Re-integratieverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Re-integratie Participatiewet c.a. 2017 gemeente Uden. Deze regeling vervangt de Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2015.1 gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2023 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-523982

69421-2022