Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024

Geldend van 08-12-2023 t/m heden

Intitulé

Recesbesluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikel 2, derde lid van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland,

besluiten

vast te stellen:

Recesbesluit gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024

Artikel 1

Als recesperioden van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden vastgesteld:

  • Voorjaarsreces: 16 februari tot en met 25 februari 2024

    Meireces: 26 april tot en met 12 mei 2024

    Zomerreces: 12 juli tot en met 25 augustus 2024

    Herfstreces: 25 oktober tot en met 3 november 2024

    Kerstreces: 20 december 2024 tot en met 5 januari 2025

Artikel 2

Het Recesbesluit gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt geplaatst in het provinciaal blad en treedt in werking op 8 januari 2024.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Recesbesluit gedeputeerde Staten Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 21 november 2023,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

M.E. van Leeuwen,

Drs. M.J.A. van Bijnen MBA

plv. voorzitter

secretaris