VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES ARNHEM 2024

Geldend van 16-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Arnhem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES ARNHEM 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp leges
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 2 van de Paspoortwet
  3. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2023 wijziging tarieven rijbewijs (2.4.1 en 2.4.3 van de tarieventabel)

12-12-2023

gmb-2023-538236

4021018
09-12-2023 16-12-2023 nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2023-522659

3939597