Regeling vervalt per 12-04-2026

Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 11-04-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024
Citeertitel Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling gebruikt Theater Markant van de gemeente Uden. Deze regeling vervalt op 12 april 2026.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 12-04-2026 88600-2023

28-11-2023

gmb-2023-519363

nieuwe regeling