Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard
Citeertitel Beleidsregels Bed & Breakfast Dijk en Waard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet
  2. Alcoholwet
  3. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023
  4. Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Bed & Breakfast Heerhugowaard. Deze regeling vervangt de regels met betrekking tot Bed & Breakfast uit de Beleidsregels planologische afwijkingen gemeente Langedijk 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

27-11-2023

gmb-2023-518673

0000549978