Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland van 8 november 2023, kenmerk PZH-2023-840721252, tot vaststelling van de verordening houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges bouwactiviteiten (Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2024)

Geldend van 30-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland van 8 november 2023, kenmerk PZH-2023-840721252, tot vaststelling van de verordening houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges bouwactiviteiten (Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2024)
Citeertitel Legesverordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2024
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Omgevingsrecht Zuid Holland 2023 Deze regeling vervangt de Verordening bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2023 nieuwe regeling

08-11-2023

prb-2023-14063

PZH-2023-840721252