Besluit van de secretaris van de provincie Zuid-Holland PZH-2023-844037135 (DOS-2020-0007039), houdende vaststelling van een ondermandaatbesluit ter regeling van de inkoopbevoegdheid van goedkeurders 1, in het provinciale inkoopsysteem (PINK) (Ondermandaatbesluit PINK)

Geldend van 28-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van de secretaris van de provincie Zuid-Holland PZH-2023-844037135 (DOS-2020-0007039), houdende vaststelling van een ondermandaatbesluit ter regeling van de inkoopbevoegdheid van goedkeurders 1, in het provinciale inkoopsysteem (PINK) (Ondermandaatbesluit PINK)
Citeertitel Ondermandaatbesluit PINK
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2023 01-03-2023 nieuwe regeling

16-11-2023

prb-2023-13900

PZH-2023-844037135