Verordening Rechtpositie Raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2023

Geldend van 24-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergeijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Rechtpositie Raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2023
Citeertitel Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2023 10-07-2021 Nieuwe verordening

07-11-2023

gmb-2023-501649

Onbekend.