Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Lelystad voor de OFGV 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Lelystad voor de OFGV 2024
Citeertitel Mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Lelystad aan de OFGV 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet milieubeheer
  3. Wet open overheid
  4. Gemeentewet
  5. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit van gemeente Lelystad aan de OFGV.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-501025

Onbekend.