Rapport Opstellen Bodemkwaliteitskaart regio Heuvelland

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Rapport Opstellen Bodemkwaliteitskaart regio Heuvelland
Citeertitel Rapport opstellen bodemkwaliteitskaarten regio Heuvelland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-55025

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bodembescherming
  2. Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023 Nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-499641

Onbekend.