Beleidsregels adresonderzoek BRP

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels adresonderzoek BRP
Citeertitel Beleidsregels Adresonderzoek gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.11 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 7 van de Regeling basisregistratie personen
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels adresonderzoek 2018 gemeente Uden, zoals vastgesteld op 30 november 2017, en het Adresonderzoeksprotocol BRP gemeente Landerd 2020, zoals vastgesteld op 2 februari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023 nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-494844

47584-2023