Beleidsregels bestuurlijke boete BRP gemeente Maashorst

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bestuurlijke boete BRP gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete BRP gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
  4. artikel 2.40, vijfde lid, van de Wet basisregistratie personen
  5. artikel 2.43 van de Wet basisregistratie personen
  6. artikel 2.44 van de Wet basisregistratie personen
  7. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
  8. artikel 2.46 van de Wet basisregistratie personen
  9. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
  10. titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Uden, zoals vastgesteld op 7 oktober 2015, en de Beleidsregels bestuurlijke boete BRP gemeente Landerd, zoals vastgesteld op 2 februari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023 nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-494201

74237-2023