Beleidsregels behorende bij de Wegsleepverordening gemeente Maashorst

Geldend van 22-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels behorende bij de Wegsleepverordening gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregels behorende bij de Wegsleepverordening gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994
  3. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels behorende bij de wegsleepverordening gemeente Uden van 2003.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-490112

Onbekend.