Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 15 december 2021, kenmerk 7416, tot het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en daarmee verband houdende voorbereidingsbesluiten aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland (Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 15 december 2021, kenmerk 7416, tot het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en daarmee verband houdende voorbereidingsbesluiten aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland (Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening)
Citeertitel Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2021

prb-2023-13390

7416