Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2023

Geldend van 11-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2023
Citeertitel Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2023 01-09-2023 nieuwe regeling

12-10-2023

bgr-2023-1072

Onbekend.